Adunarea Generala a membrilor Camerei este organul suprem de conducere.

Adunarea Generala se intruneste in sesiuni ordinare si extraordinare. Convocarea Adunarii Generale in sesiune ordinara si extraordinara se face de catre Presedintele Camerei sau la solicitarea cel putin 2/3 din numarul membrilor Colegiului de Conducere, a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai ori de catre Comisia de Cenzori. Convocarea se face prin scrisoare, fax sau e-mail si va cuprinde locul,data, ora, si ordinea de zi precum si faptul ca materialele in extenso sunt puse la dispozitie pentru consultare la sediul Camerei pana in preziua intrunirii si pe pagina web a Camerei.

Adunarea Generala Ordinara se convoaca de presedintele Camerei cu cel putin 15 zile inainte de data intrunirii. Convocarea Adunarii Generale in sedinta extraordinara se face cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru sedinta respectiva.

Daca in Adunarea Generala se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de statut, respectiv modificarile propuse, se vor afisa pe pagina web a Camerei. Propunerile si observatiile referitoare la modificarea statutului vor fi formulate in scris la secretariatul Camerei, cu minim 2 (doua) zile inaintea intrunirii.

Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud care va avea loc miercuri, 15 martie 2023, ora 11.00. În situaţia în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar, Adunarea Generală se va desfăşura miercuri, 23 martie 2023, ora 10.00 la sediul CCIBN, str. Petre Ispirescu nr.15A

 

Materiale AG 2023

2022 @ Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud|Termeni si conditii CCIBN