Grupul PGC poate ajuta la completarea lacunelor în cunoștințele de specialitate, oferind o mai bună
înțelegere a pieței americane, va indruma dezvoltarea strategica a activităților implicate, consolidarea
capacității de export și coaching unu la unu la nivel de conducere, precum și anticiparea și pregătirea
pentru oportunitățile și riscurile implicate în intrarea pe o nouă piață (orice piață).

Oferim “knowhow” in detaliu întro gamă largă de servicii de afaceri. Abordarea noastră
multidisciplinară, combinată cu experiența noastră globală și prezența directă în centrele de afaceri, ne
permite să gestionăm în mod practic aspecte complexe din piețele locale în beneficiul clienților noștri.
Grupul PGC este format dintro echipă de experți specializați în comerț internațional, managementul
afacerilor, dreptul comercial al afacerilor, servicii de contabilitate, agenție de marketing și profesioniști
recunoscuți din sectoare industriale


Orașul Oradea a fost desemnat ca locație pentru un seminar de pregatire si PGC Group Training Seminar Announcement intărire a capacității de intrare pe piața din SUA pentru companiile romanesti. Compania dvs. va beneficia de un program
specializat de instruire și vă recomandăm, cu caldura, să participați. Instruirea va fi atât în limba engleză,
cât și în limba română dar va necesita cunoștințe practice de limba engleză pentru ca participanții să
aprofundeze in detaliu obiectivele acestui seminar.

PGC Group Training Seminar Announcement