SC SECURITY MANAGEMENT & TRAINING SRL IAȘI (în continuare- SEMATRA), membră a CCI Iași, pune la dispoziția societăților comerciale interesate să participe la adjudecarea/derularea de contracte clasificate, servicii specializate, la standarde ridicate de calitate, privind:

-obținerea Certificatelor de Securitate Industrială (pe baza cererii adresată ORNISS);
-autorizarea de către ORNISS a accesului angajaților la informații clasificate secrete de stat;
-implementarea măsurilor și a cerințelor prevăzute de standardele naționale privind protecția informațiilor clasificate secrete de serviciu și secrete de stat.
-instruirea funcționarilor de securitate și a șefilor/structurilor de securitate.

Sunt onorat să vă înaintez în atașament un material de prezentare a serviciilor pe care SEMATRA le oferă firmelor interesate din județul dumneavoastră.

De asemenea, SEMATRA oferă servicii privind protecția datelor cu caracter personal: cursuri DPO autorizate de ANC (la clasă sau în sistem on-line), consultanță practică pentru implementarea cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 – GDPR, auditarea gradului de conformitate cu cerințele GDPR a operațiunilor de prelucrare realizate de societate, pregătirea și instruirea personalului, servicii de Responsabil cu protecția datelor-(DPO) extern.
Vă transmitem atașat un material de prezentare a acestor servicii.

Vă informăm că avem în pregătire un curs de Managementul informației care poate aduce o contribuție importantă la instruirea oamenilor de afaceri cu privire la gestiunea și asigurarea securității informațiilor unei organizații: (informații de proces, informații secrete de afaceri, date cu caracter personal, informații cu caracter public, informații confidențiale, informații clasificate). Aveți în atașament un material de prezentare a conținutului acestui curs.

SEMATRA este o societate specializată în managementul serviciilor de securitate a organizațiilor. Echipa este formață din profesioniști cu peste 20 de ani de experiență profesională acumulată în instituții de profil ale statului. Toți membrii echipei sunt formatori autorizați.
Ne exprimăm deschiderea pentru dezvoltarea unor activități de cooperare care să servească interesului oamenilor de afaceri din zona dumneavoastră și vă stăm la dispoziție pentru orice detalii necesare.

Radu Voroneanu
Manager SC Security Management & Training SRL
Iași, std. Nicorita, nr. 16
Telefon: 004 0726 141 607
email:office@sematra.ro
www.sematra.ro