R.N.P.MRegistrul National de Publicitate Mobiliara

Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud, in calitate de agent imputernicit al operatorului  autorizat Camera de Comert si Industrie a României  realizeaza  inscrieri si alte operatiuni in Registrul National de Publicitate Mobiliara

Ce este Registrul National de Publicitate Mobilliara  – RNPM?

RNPM este o baza de date unica la nivel national, este un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare, dar si de publicitate, baza de date structurata pe persoane si bunuri mobile. Prin RNPM se asigura inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea acestor operatiuni juridice.

Care sunt operatiunile juridice supuse publicitatii in baza de date RNPM?

 • contracte de garantie, locatiune, consignatie, vânzare-cumparare, obligatii agricole;
 • sechestre asiguratorii;
 • inscrieri in legatura cu o operatiuni privind finantele publice;
 • inscrieri in legatura cu diferite tipuri bunuri;
 • autovehicule;
 • utilaje agricole, altele decât autovehicule;
 • creante;
 • conturi bancare;
 • actiuni/parti sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
 • polite de asigurare;
 • universalitati (stocuri, fond de comert sau alte asemenea universalitati);
 • echipamente/instalatii/alte bunuri destinate sa serveasca exploatarii unei intreprinderi;
 • paduri care urmeaza a fi taiate;
 • minerale care urmeaza a fi extrase;
 • recolte, in general, dar si recolte ce urmeaza a fi culese;
 • efective de animale, etc.

Site-urile oficiale ale registrului national sunt: www.co.romarhiva.ro si www.mj.romarhiva.ro.

 Cine poate solicita inscrierea in RNPM ?

CREDITORUL ipotecar persoana fizica / juridica sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de garantie.

DEBITORUL – persoana fizica / juridica – al obligatiei garantate reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala poate solicita inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial.

CONSTITUITORUL ipotecii persoana fizica / juridica sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala, poate solicita inscrierea in arhiva numai a avizului de garantie initial si a avizului de garantie de extindere a ipotecii.

Ce acte sunt necesare?

In vederea inscrierii unui aviz de garantie in arhiva solicitantul va prezenta operatorului urmatoarele acte:

 1. formularul de aviz completat lizibil la toate rubricile, in 2 exemplare originale semnat de solicitant depus personal sau de imputernicit cu procura autentica speciala
 2. dovada calitatii de parte interesata care poate fi:
 • pentru administratori – certificat constatator de la Oficiul Registrul Comertului
 • pentru delegatul persoanei juridice, alta decat administratorii, procura notariala autentica speciala
 • pentru reprezentantii institutiilor publice – delegatie de serviciu
 1. dovada platii taxelor de inregistrare in arhiva
 2. actul de identitate

Formularul de aviz de garantie trebuie completat in limba romana si inaintat pe suport de hartie, in dublu exemplar, semnat de solicitant, in vederea inregistrarii in arhiva. Orice stersaturi, adaugiri sau modificari care apar pe formularul de aviz vor fi certificate de solicitanti prin semnatura.

Inscrierea unui formular de aviz de garantie poate fi respinsa daca avizul este incomplet, ilizibil sau a fost completat fara respectarea cerintelor legale ori in alt format decat cel acceptat de arhiva. in cazul unui refuz, solicitantul va fi informat asupra deciziei si motivelor care au stat la baza ei, in termen de 5 zile lucratoare. Arhiva va atribui un numar unic de inregistrare insotit de cifrele anului, data, ora, minutul si secunda cand s-a efectuat inregistrarea. Numarul de inregistrare determina gradul de prioritate a drepturilor asupra bunului afectat garantiei.

Adresa: Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud
Compartimentul juridic
Bistrita, str. Petre Ispirescu nr.15A, cod 420081
tel. ; 0263 230 640 ; fax. 0263 210 038
e-mail: juridic@cciabn.ro

Persoane de contact :

Secretar General Cristian-Paul Dunca

Mobil: 0733 900 196

GDPR