Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

Last Updated: June 3, 2020By

Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut şi angajează 60% din forţa de muncă, având în vedere că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic – parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2017-2020, în condiţiile în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele creşterea accesului la finanţare, a fost emisa prezenta ordonanta.

Varianta actualizata a OUG 110/2017 privind programul de sustinere a IMM-urilor – IMM INVEST ROMANIA se poate descarca aici.

editor’s pick

latest video

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua