Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP – AMPOPAM) a anunţat aprobarea de către Comisia Europeană a Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 şi lansarea sesiunii închise de primire cereri de finanţare pentru Măsura III.1. Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti din cadrul Priorităţii Uniunii Europene 4 (PU4) – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură. Suma alocată pentru această sesiune este de 1.066.800,00 euro, iar durata acesteia va fi 03.12.2015 – 05.01.2016 .

Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentelor Regionale POPAM, în intervalul orar 8,30 – 16,30. Solicitantul sprijiniului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului.

DGP – AMPOPAM va notifica în scris pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile Compartimentelor Regionale.

 

Pentru informaţii privind acest program, accesaţi adresa web: http://www.ampeste.ro/ , sau contactaţi Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, Compartimentul Promovare şi Programe, la adresa de e-mail: marketing@cciabn.ro .