Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) acordă granturi pentru investitii cuprise între 50.000 și 200.000 EURO IMM-urilor care doresc să realizeze o unitate de producție/prestări servicii nouă sau să îşi extindă/ modernizeze activitatea. Măsura face parte din planul de relansare economică drept urmare a pandemiei provocate de COVID-19 și are un buget alocat, în valoare totală de 2.661.725.000 lei, din care 281.916.856 lei pentru Regiunea Nord-Vest. ”în prima parte a săptămânii viitoare, vor fi publicate toate documentele necesare pentru accesarea granturilor de investiții” a declarat Liviu Rogojinaru, secretar de stat în Ministerul Economiei.

Poate beneficia de finantare pentru investitii IMM- urile care:

 1. Au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 2. Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 3. Se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții;
 4. Realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 5. Dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
 6. Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat

 

Listă coduri CAEN eligibile:

Pot accesa finanțare firme ce își desfășoară activitatea în domeniul Producției, Industriilor Creative, Servicii și Comerț. Lista completă poate fi consultată mai jos.

Lista CAEN Masura 3_OUG130

 

Cheltuieli sunt eligibile pentru granturi de investitii:

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor;
 • achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente;
 • mobilier de birou și mobilier specific;
 • achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • cheltuieli cu consultanța şi proiectarea, managementul de proiect;
 • asistența tehnică, dirigenția de șantier;
 • cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor;
 • cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea;
 • cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe;
 • cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității;
 • precum şi orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare.
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

 

Beneficiarii de granturi pentru investiții din domeniul serviciilor de transport pot utiliza finanțarea şi pentru următoarelor categorii de cheltuieli:

 • cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea şi/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
 • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane şi mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
 • cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente şi tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane şi mărfuri prestate.

 

Criterii de selecție: Grila de evaluare conform OUG 130/2020 modificat de OUG 174/2020 poate fi consultată aici.

Criterii selectie Masura 3

Depunerea cererilor de finanțare

 • Data de depunere a cererilor de finanțare: Nu a fost precizată până în acest moment
 • Data de semnare a acordurilor de finanțare: Până pe 31.12.2020
 • Cererile de finanțare se vor depune în platforma de aici: https://granturi.imm.gov.ro/auth/login

Pentru a aplica la finanțare trebuie să aveți semnătură electronică!

Înscrierile în cadrul platformei se vor realiza în două etape distincte:

[ETAPĂ DESCHISĂ] 1. Etapa de creare profil, user şi parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât şi datele firmei.

[URMEAZĂ SĂ SE DESCHIDĂ] 2. Etapa de înscriere în cadrul grantului în care aplicanții, cu profilul, user, şi parolă generate în prima etapa, vor completa și transmite cerea de finanțare şi documentele anexe. Etapa de înscriere în cadrul grantului  va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00.

Consultanții Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud acordă consultanță pentru  întocmirea și depunerea documentelor necesare obținerii granturilor.

În cazul în care solicitați consultanță personală la sediul Camerei de Comerț şi Industrie, vă așteptăm cu drag, dar este necesară programarea prealabilă a vizitei Dvs. cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de vizită.

Mulțumim pentru înțelegere şi vă dorim toate cele bune !