Granturi pentru IMM-uri

Last Updated: August 7, 2020By

ESTE OFICIAL! Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020, privind  cele 3 forme de sprijin din fonduri externe nerambursabile, în valoare totală de 1 miliard de euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, pentru ieșirea din criză, a fost publicată în  Monitorul oficial nr. 705 din 06.08.2020, partea I.

Granturile vor fi acordate de către administratorii schemei de ajutor de stat – Ministerul Economiei, Energiei și al Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

„Apelul de proiecte urmează să fie deschis după lansarea în dezbatere publică a Ghidului solicitantului, în a doua jumătate a lunii august, pentru că trebuie să derulăm procedurile legale prevăzute de regulamentele europene, de lansare mai întâi în dezbatere publică a ghidului solicitantului pe baza ordonanței de urgență și după aceea depunerea de cereri de finanțare, evaluarea cererilor de finanțare și încheierea contractelor de finanțare”, a spus Marcel Boloș.

Cele 3 forme se sprijin se referă la:

 1. Microgranturi pentru firme și PFA – 2.000 Euro

Microgranturile se vor da sub formă de sumă forfetară în valoare de 2.000 de euro fiecare. Bugetul total disponbil va fi de 100 de milioane de euro, din care 85% de la UE și restul de la bugetul de stat.

Beneficiarii vor fi IMM-uri care nu au angajați, precum și PFA, astfel:

 1. a) întreprinderilor mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019;
 2. b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în Anexa nr. 1 la OUG (publicată în Monitorul Oficial);
 3. c) PFA/CMI dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 care nu au beneficiat de stimulentul medicat acordat în baza OUG 43/2020.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

 1. Granturi de capital de lucru: 2.000-150.000 Euro.

Aceste granturi vor avea valoare variabilă, ca procent din cifra de afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare (IMM-uri a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost suspendată prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență). Bugetul schemei este de 350 de milioane de euro.

Categorii de ajutoare de capital de lucru:

 • Firmele cu cifra de afaceri de 5.000 – 13.500 euro pe anul 2019 vor primi granturi de 2.000 euro.
 • Firmele cu cifra de afaceri de 13.501 – 1.000.000 euro vor primi granturi la valoarea de 15% din cifra de afaceri pe anul 2019, dar nu mai mari de 150.000 euro fiecare.

 

Domenii eligibile: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii de transport, agenții de turism, librării, edituri, biblioteci, industrii creative, organizare de evenimente.

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 2. b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 3. c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 4. d) mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

 

Pentru acordarea granturilor destinate capitalului de lucru, Ministerul Ecnomiei (MEEMA) va elibera în perioada 01 august – 15 septembrie 2020, la cerere, certificate de situații de urgență (CSU), operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență”- a comunicat oficial instituția.

Certificatul pentru situații de urgență emis de către MEEMA în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, constată în baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată.

 1. Granturi pentru investiții: 50.000-200.000 Euro

Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPPIMM. Bugetul schemei este de 550 de milioane de euro

Firma beneficiară va trebui să vină și ea cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15%. Acest aport minim crește la 30% pentru firmele din București și județul Ilfov.

Granturile se acordă IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:
• extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;

 • realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 • reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Domeniile de investiții eligibile:

 1. a) Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 2. b) Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 3. c) Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 4. d) Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 5. e) Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 6. f) Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 7. g) Servicii de reparații și întreținere;
 8. h) Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 9. i) Confecții metalice/lemn/mobilier;
 10. j) Confecții textile/pielărie;
 11. k) Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 12. l) Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 13. m) Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 14. n) Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 15. o)

 

Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții sunt prevăzute la anexa nr. 4 și includ:

 1. a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR);
 2. b) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;
 3. c) Raportul între profitul operațional și grantul solicitat;
 4. d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS;

 

 

Consultanții Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud acordă consultanță pentru  întocmirea și depunerea documentelor necesare obținerii granturilor. Firmele membre interesate pot solicita informații suplimentare la adresa de e-mail: office@cciabn.ro  sau prin completarea formularului de preconsultanță, disponibil aici.

În cazul în care solicitați consultanță personală la sediul Camerei de Comerț și Industrie, vă așteptăm cu drag, dar este necesară programarea prealabilă a vizitei Dvs. cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de vizită.

Mulțumim pentru înțelegere și vă dorim toate cele bune !

editor’s pick

latest video

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua