In data de 16.06.2021 a avut loc la sediul Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud evenimentul de punere în contact a companiilor din județ cu reprezentanții a două institute de cercetare-dezvoltare, furnizori de servicii de transfer tehnologic. Tema intâlnirii a fost „Beneficiile Programului Operațional Competitivitate pentru agenții economici”.Au participat reprezentanți ai 16 companii din județul Bistrița-Năsăud, interesați în activități de transfer tehnologic.

Prezentările au fost susținute de doamna dr. Oana Onija – Coordonator transfer tehnologic TTC-ITIM, din cadrul Centrului de Informare Tehhnologica Cluj al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare și de către de domnul dr.ing. Sorin Ulinici – Șeful colectivului de cercetare al Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii și Echipamente de Protecția Mediului, I.C.P.E. Bistrița.

Doamna dr. Oana Onija a adus în atenția participanților  o serie de exemple din experiența  INCDTIM Cluj legate de transferul tehnologic la nivel industrial și posibilitățile de cooperare pentru realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare si transfer tehnologic în următoarea etapă de programare pentru accesarea de fonduri europene.

In cadrul tematicii „Apa, ca resursă epuizabilă”, domnul dr. ing. Sorin Ulinici, a prezentat proiectul  „Depoluarea apei utilizând procese hibride de oxidare avansată și separare”  și alte posibilități de cercetare pe care I.C.P.E. Bistrița SA le poate pune la dispoziția companiilor interesate în protecția mediului.

 

HUB-ul de Inovare RURAL SMEs care funcționează în cadrul Centrului de Informare Tehnologică al Camerei de Comerț și Industrie Bistrița – Năsăud, stă la dispoziția antreprenorilor, atât din mediul rural cât și din mediul urban, interesați de  transferul de tehnologie și procese de inovare, pentru sprijin și informații utile,  impulsionând astfel  inovația, digitalizarea și valorificarea mai eficientă a resurselor.