bg-top-2

Stiati ca?

Camerele de Comert si Industrie din Romania sunt singurele institutii abilitate de lege, pentru avizarea existentei cazurilor de forta majora?

 Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud este abilitata, in baza dispozitiilor legale speciale instituite de Cap. 2, art. 4, lit. j) din Legea nr. 335/2007 – Legea Camerelor de Comert din Romania- cu modificarile si completarile ulterioare – si in baza prevederilor art. 9, pct. 9.29 din Statutul propriu , sa emita, la cerere, pe baza unor acte temeinic justificate, avize de atestare a cauzei de forta majora.
In acceptiunea noului Cod civil -art.1351(2) – Forta majora semnifica „orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil”, independent de vointa vreunei persoane implicata in raportul juridic, intervenit dupa nasterea obligatiei, care face imposibila executarea obligatiei si care inlatura raspunderea debitorului fata de creditor.
Solicitarea adresata Camerei de Comert va cuprinde, prezentarea faptica si detaliata a evenimentului, a consecintelor acestuia in relatia cu partenerul contractual si argumente juridice ca evenimentul invocat reprezinta forta majora. Descarca model cerere
Avizul de existenta a cazului de forta majora se emite pe baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de catre solicitant.

Documentatia va cuprinde, cel putin:

  • contractul comercial afectat din evenimentul de forta majora;
  • atestari de la organele, autoritatile si institutiile abilitate, de la caz la caz (altele decat Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud ), privind existenta si efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul inceperii si incetarii evenimentului (ex. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Primarii, Administratie Nationala de Meteorologie etc) ;
  • notificari adresate partenerului contractual, in legatura cu aparitia evenimentului invocat si efectele sale asupra derularii operatiunilor contractuale.
    Documentele se prezinta in original sau in copie certificata de catre solicitant.
    Solicitantul isi asuma intreaga raspundere, inclusiv penala, pentru veridicitatea datelor si a documentelor prezentate odata cu solicitarea adresata Camerei de Comert si Industrie, de avizare a evenimentului de forta majora.

Pentru relatii si informatii suplimentare, va puteti adresa la:

Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud
Compartimentul Juridic
Str. Petre Ispirescu Nr. 15/A
Tel: 0263/230400 sau 0263/230640 , Fax: 0263/210038
E-mail: office@cciabn.ro