bg-top-2

 

In atentia societatilor din judetul Bistrita-Nasaud interesate sa solicite un aviz de forta majora

In conformitate cu conform art.4, lit.j din Legea nr.355/2007 privind Camerele de Comert si Industrie din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare: Camerele de Comert avizeaza, la cerere, pentru societatile romanesti, pe baza de documentatie, existenta cazurilor de forta majora si efectele acestora asupra executarii obligatiilor comerciale internationale”.

Camerele de Comert nu sunt abilitate sa declare sau nu la nivel national/international o anumita situatie ca fiind un caz de forta majora. Singurul atribut al Camerelor judetene este acela de  a analiza, la cererea comerciantilor, si de a aviza sau nu, existenta fortei majore- privita exclusiv din perspectiva efectelor si influentei acesteia asupra executarii obligatilor rezultate dintr-un contract comercial.

Documentele  necesare pentru eliberarea unui aviz de forta majora sunt:

  • cerere de eliberare a avizului de forta majora adresata Camerei de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud;
  • contractul afectat din evenimentul de forta majora, cuprinzand clauza de forta majora (copie)
  • atestari de la organele, autoritatile si institutiile abilitate, de la caz la caz (altele decat Camera de Comert si Industrie), privind existenta si efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul inceperii si incetarii evenimentului;
  • notificari adresate partenerului contractual in legatura cu aparitia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derularii operatiunilor contractuale.
  • dovada achitarii tarifului pentru emiterea avizului de forta majora, astfel:

-analiza documentatie: 150 EUR (in lei, la cursul BNR din ziua platii) + TVA

-eliberare aviz forta majora: 350 EUR (in lei, la cursul BNR din ziua platii) + TVA

Documentele se prezinta in original sau in copie certificata de solicitant. Solicitantul isi asuma intreaga raspundere, inclusiv penala, pentru veridicitatea datelor si a documentelor prezentate odata cu solicitarea adresata Camerei de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud de avizare a evenimentului de forta majora.

 Contact:

Compartiment Juridic

Email: juridic@cciabn.ro

Persoane de contact:

Secretar General  Dunca Cristian Paul

tel. 0733900198

 

GDPR