Despre Proiect

Toate întreprinderile membre ale UE se confruntă cu o perioadă foarte severă nu numai generată de povara economică, ci și la nivelul răspunsului social și de mediu. Cea mai importantă problemă este legată de resurse și de modul în care acestea pot asigura o gestionare adecvată a resurselor pe întregul lanț valoric. Există o nevoie clară ca întreprinderile noastre să facă mai mult și mai bine, cu mai puține resurse care vizează nu numai dezvoltarea economică, ci și bunăstarea umană și poluarea de-a lungul tuturor lanțurilor valorice. Dacă o companie mare nu are nici o problemă să facă acest lucru, start-up-uri, companiile mici nu pot face acest lucru fără o pregătire adecvată și astfel a apărut ideea acestui proiect.

Proiectul discern vizează instituțiile VET să dezvolte un cadru de competență axat pe teme precum economia circulară, schimbările climatice și dezvoltarea durabilă, luând în considerare transformarea digitală a întregului mediu economic și social al UE. Un alt grup care beneficiază de acest proiect sunt IMM-urile, start-up-urile și antreprenorii. Astfel, li se vor pune la dispoziție materiale și orientări care să le sprijine activitățile profesionale care respectă strategiile de dezvoltare durabilă și să respecte noile postulate ale UE privind tranziția ecologică într-o lume digitală.

Consorțiul DISCERN a fost construit pe baza principiului complementarității competențelor și experienței în jurul obiectivului principal al proiectului. Toate rezultatele proiectului vor fi disponibile ca Resurse Educaționale Deschise în cele șase limbi ale parteneriatului, cu excepția limbii engleze.

PR1. Ghid pentru furnizorii de EFP – „Economia circulară antreprenoriat este cea mai bună șansă!”

PR2. Instrumentul de verificare a competențelor și a gradului de pregătire pentru IMM-uri

PR3 Spațiu de economie circulară digitală personalizat pentru IMM-uri

În cadrul realizărilor, consorțiul proiectului se concentrează pe următoarele concepte de economie circulară, identificate ca fiind cele mai interesante pentru publicul țintă:

  1. Industrie Transformarea ecologică – proiectarea circulară a produselor
  2. Transformarea sectoarelor cu utilizare intensivă a resurselor – Plastic
  3. Către biodiversitate și transformarea ecologică a întreprinderilor
  4. Gestionarea disruptivă a inovării pentru monitorizarea și optimizarea economiei circulare
  5. Regândirea modelului de afaceri al companiilor pentru dezvoltarea durabilă și planul de afaceri
  6. Oportunități de finanțare a întreprinderilor nou-înființate publice și private pentru o creștere durabilă.

 

Pentru mai multe informatii: Andrada Oana Ilisan – Responsabil proiect  – andrada.ilisan@cciabn.ro

Hadarean Darius – Trainer/researcher darius.hadarean@cciabn.ro

Întalnirile Partenerilor

5-6 Iulie 2022 – Maribor, Slovenia

8-10 Noiembrie 2022 – Lousada, Portugalia

 

30-31 Mai 2023 – Rzeszów, Polonia

 

3-5 Octombrie 2023 – Mosta, Malta

#Newsletter 1

#Newsletter 2

#Newsletter 3

#Newsletter 4

#Newsletter 5

Site 

Facebook