[vc_row bg_type=”bg_color” bg_color_value=”#ffffff”][vc_column][vc_column_text]

bg-top-2

 

 

Arbitrajul este o modalitate alternativa de solutionare a litigiilor, cu precadere a celor patrimoniale ivite intre profesionisti, cu exceptia celor care privesc starea civila, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorala, relatiile de familie si drepturile cu privile la care persoanele nu pot dispune. Litigiile sunt incredintate spre solutionare, potrivit conventiei partilor, unor arbitri , persoane carora le revine sarcina de a judeca litigiul si de a pronunta o hotarare, pe care partile se obliga sa o execute.

Inserarea intr-un contract civil a clauzei arbitrale sau incheierea unei conventii arbitrale, indreptateste partea interesata, in cazul aparitiei unui litigiu, sa ceara solutionarea acestuia pe calea ARBITRAJULUI fiind exclusa, astfel, competenta instantelor judecatoresti.            

Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud organizeaza la cererea celor interesati, arbitrajul institutionalizat pentru solutionarea de litigii civile interne si internationale.

Clauza de arbitraj recomandată de Camera de Comerţ şi Industrie Bistrita-Nasaud  pentru a fi inclusă în contractele comerciale :

„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bistrita-Nasaud, în conformitate cu Regulamentul si Regulile de procedură arbitrală in vigoare, ale acestei Curti.”

Soluţionarea litigiilor de către Curtea de Arbitraj prezintă urmatoarele avantaje:

  • litigiul este judecat de arbitri specializați, imparțiali și independenți .
  • dezbaterile litigiului sunt confidențiale nicio persoană străină neputând avea acces la dosar, fără acordul scris al parț
  • un litigiu dedus spre a fi judecat de un tribunal arbitral, se va solutiona in maximum 5 luni de la data constituirii acestuia, termenul putand fi prelungit doar cu acordul partilor sau in anumite situatii speciale ;
  • cheltuielile arbitrale sunt mai reduse decât cheltuielile de judecată ocazionate de soluționarea litigiului la o instanță de drept comun; taxele de arbitraj sunt stabilite pe tranşe, la valoarea obiectului litigiului, potrivit Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale; de asemenea, în arbitrajul instituţionalizat, taxa arbitrală include şi onorariile arbitrilor.
  • simplitatea procedurii arbitrale permite o soluționare rapidă și definitivă a litigiului.
  • părțile pot apela la o procedură de conciliere facultativă, instrument prin care se pot armoniza interesele părților și evita litigiile comerciale, cu toate inconvenientele lor.
  • sentinţele sunt definitive şi obligatorii pentru părţi ; impotriva sentinței arbitrale nu se pot exercita căi de atac cu excepția unei actiuni în anulare vizând doar motive de nelegalitate și nu de netemeinicie.

Pentru orice detalii privind arbitrajul comercial,  va puteti adresa  Camerei de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud – Compartimentul Juridic – tel./fax. 0263 210038 , e-mail : juridic@cciabn.ro

[button color=”orange2″]Documente[/button]

 

 

Regulile de procedură arbitrala ale curtii de arbitraj |

Norme privind taxe si cheltuieli arbitrale |

Lista arbitrilor Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud

 

[/vc_column_text][vc_column_text]Formular cerere serviciu[/vc_column_text][contact-form-7 id=”13219″ title=”birou”][/vc_column][/vc_row]