Adunarea Generala a membrilor CCIBN

În conformitate cu prevederile Statutului Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud (capitolul V art.20) vă invităm să participaţi la Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud care va avea loc  joi ,14 martie 2024, ora 11.00, la sediul  Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud.În situaţia în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar, Adunarea Generală se va desfăşura miercuri, 21 martie 2024, ora 10.00 la sediul CCIBN, str. Petre Ispirescu nr.15A

ORDINEA DE ZI:

  1.   Aprobarea raportului Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud asupra activitaţii desfăşurate în  anul 2023;
  2. Aprobarea execuţiei bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023;
  3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea economico-financiară pe anul 2023 ṣi a raportului de audit;
  4. Aprobarea descarcarii de gestiune privind activitatea pe anul 2023;
  5. Aprobarea modificarii Statutului Camerei de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud.
  6. Aprobarea strategiei, obiectivelor si a planului de masuri ale CCIBN pentru anul 2024;
  7. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024;
  8. Alegerea membrilor Colegiului de Conducere, a Presedintelui si a Comisiei de Cenzori, pentru un mandat de 4 ani. Societatile membre interesate isi pot depune candidatura (formularul atasat) pana la data de 13.03.2024, la Secretariatul Camerei.
  9. Aprobarea taxelor de inscriere şi a cotizaţiilor pentru membrii Camerei aferente anului 2024;
  10. Diverse.

Formular candidatura

Descarca materiale AG_2024

2024-03-14T10:16:50+02:00
Go to Top