Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud a sprijinit, gratuit, 12 IMM-uri în procesul de digitalizare și zeci de angajați, prin intermediul proiectului InFORMAT 4.0.

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud anunță finalizarea proiectului InFORMAT 4.0 / DigiSkills, prin intermediul căruia a sprijinit în mod direct 12 IMM-uri în procesul de digitalizare și 129 persoane pentru dezvoltarea competențelor digitale. La nivelul întregului proiect 35 de IMM-uri au primit sprijin personalizat, în conformitate cu specificul fiecăreia, prin intermediul unei platforme digitale și 329 de angajați care și-au dezvoltat competențele digitale prin cursuri specifice.

Consorțiul compus din societatea Business Saga Romania din Alba Iulia și Asociația Cluj IT și Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud – lider de parteneriat,  a implementat, în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023, proiectul „inFORMAT 4.0 / Digiskills” – id 140659, proiect cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților cu  o valoare  totală de 4.801.334,17 lei.

Obiectivul general  al proiectul „inFORMAT 4.0”, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini digitale pentru angajații IMM-urilor din regiunile Nord Vest, Centru și Vest, s-a realizat prin cele 35 de IMM-uri identificate și selectate, care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv, conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și cei 329 salariați preponderent din IMM-uri IT și non-IT care au beneficiat de cursuri în domeniul digital.

Proiectul a avut două componente importante, una pentru participanți, persoane fizice și una pentru IMM-uri. Participanții au putut beneficia de programe de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor digitale de bază și avansate, partenerii furnizand atât cursuri autorizate cât și neautorizate. Pachetul de programe de formare profesională oferit a avut la bază o cercetare de piață și a acoperit nevoile actuale ale firmelor și angajaților lor. Cele 12 IMM-uri asistate au beneficiat de realizarea unei analize a gradului de transformare digitală, analiză prin care s-au identificat nevoile de formare pentru angajați. Pentru rezolvarea nevoilor de formare pentru cele 12 întreprinderi s-au creat tot atâtea programe de formare personalizate urmând ca acestea să le implementeze, în viitor. La final de proiect cel puțin o întreprindere asistată a implementat programul  de formare personalizat. Valoarea adăugată a acestui demers constă în faptul că toate cele 12 entități își pot pregăti, în viitor, propriile programe de formare, conform nevoilor lor, și pot beneficia, pentru o perioadă de trei ani, de informațiile care se regăsesc pe platforma special creată în acest sens: https://digitalizare.clujit.ro   precum si pe site-ul proiectului: https://digiskills.ro.

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, a organizat 11 serii de curs pentru: Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere, Microsoft Office (Excel+Word+PPt–Professional), Social Media & Marketing Digital Tools, Inițiere în Gestiunea bazelor de date și Inițiere în Securitate cibernetică.

Pe termen lung beneficiile proiectului vizează, printre altele, creșterea capacității lucrătorilor și a întreprinderilor de adaptare la cererile clienților; contribuția la creșterea productivității muncii și chiar la motivarea angajaților, care pot crește odată cu afacerea, iar cei trei parteneri vor continua să furnizeze servicii prin alte proiecte inovatoare.

 

Date de contact:

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud

Monica Mureșan,

Manager de proiect

E-mail: monica.muresan@cciabn.ro

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman