Inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevazute de lege se efectueaza, daca prin lege nu se prevede altfel, în AEGRM, care constituie un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare si de publicitate, structurat pe persoane si bunuri. ( conf. OG nr. 89/2000, cu modificarile si completarile ulterioare)Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud, in calitate de Agent autorizat al Operatorului de arhiva Camera de Comert si Industrie a Romaniei ( CCIR) , ofera clientilor sai, urmatoarele servicii:
 
• inscrierea avizelor de ipoteca în arhiva electronica;
• consultanta de specialitate;
• servicii de cautare si copiere de informatii din baza de date a arhivei electronice;
• eliberarea, la cerere, de copii certificate dupa înscrierile din arhiva.
 
Atentie: Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare ofera serviciile si în format electronic.
Ipotecile mobiliare, gajul, precum si orice alte operatiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în arhiva în vederea efectuarii publicitatii, se înscriu în arhiva prin completarea, în mod corespunzator, a formularelor de aviz de ipoteca mobiliara (formularele se pot descarca accesand www.co.romarhiva.ro )
Site-urile oficiale ale arhivei electronice sunt: www.co.romarhiva.ro si www.mj.romarhiva.ro.
 
Atentie: Solicitantul trebuie sa faca dovada interesului pentru înscrierea formularului de aviz, cu alte cuvinte sa fie creditor sau debitor în contractul supus înscrierii sau împuternicit al uneia dintre parti.
 
Care sunt documentele pe care trebuie sa le prezinte solicitantul înscrierii unui formular de aviz în Arhiva Electronica?
Daca solicitantul subscriitor al avizului de garantie este persoana fizica:
• originalul si copia actului de identitate, aceasta din urma fiind retinuta de catre operator;
• copie dupa contractul de opoteca mobiliara, care va fi retinut de catre operator.
Daca solicitantul subscriitor al avizului de garantie este persoana juridica:

• originalul actului de identitate al persoanei fizice care depune avizul;
• procura/împuternicirea autentificata notarial sau împuternicirea avocatiala. În cazul în care solicitantul este o persoana juridica de stat, persoana fizica reprezentanta va depune o delegatie semnata de catre conducatorul persoanei juridice. Documentul de împuternicire va fi retinut de operator.Atentie: Solicitantul care reprezinta o persoana juridica nu este obligat sa prezinte contractul supus înscrierii. Solicitantul va avea însa nevoie de acest contract, pentru ca va trebui sa introduca informatiile din contract în formularul de aviz de ipoteca.Daca solicitantul este însusi administratorul unic sau unul dintre administratorii persoanei juridice pentru care se solicita înregistrarea unui formular de aviz de ipoteca, atunci el va prezenta urmatoarele documente:
• originalul si copia actului de identitate, aceasta din urma fiind retinuta de catre operator;
• extras de la Oficiul Registrului Comertului, respectiv certificat constatator în original, care sa ateste calitatea de administrator, emis recent (în cursul saptamânii în care se efectueaza înscrierea) si care va fi retinut de operator;
• copia contractului supus înscrierii Stingerea unui aviz nu poate fi ceruta decât de creditor/creditori sau reprezentantii acestuia/acestora.Plata taxelor/tarifelor aferente serviciilor de arhiva electronica se va fac,e odata cu efectuarea inregistrarii operatiunilor, prin virament bancar sau in numerar, la casieria CCI BN.

Adresa: Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud
Compartimentul juridic
Bistrita, str. Petre Ispirescu nr.15A, cod 420081
tel. ; 0263 230640 ; fax. 0263 210038
e-mail: juridic@cciabn.ro

Persoane de contact :Cons-jur. Cristian-Paul Dunca

Formular cerere serviciu

Nume/Firma (obligatoriu)

E-mail (obligatoriu)

Subiect

Mesaj

2018 @ Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud|Termeni si conditii CCIBN