Vă  invităm să participați la cursul de Inspector SSM pe care îl organizăm în perioada următoare. 
View this email in your browser

Curs
Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca 

Cursul se adresează persoanelor care îşi desfasoară activitatea în cadrul departamentelor de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, întrucat indiferent de tipul de organizaţie, aceasta are obligaţia legală de a elabora instrucţiuni proprii de securitate a muncii şi de a identifica riscurile posibile precum şi de a dezvolta strategii de combaterea a acestora. De asemenea, aceasta trebuie să asigure şi să controleze, prin personal propriu sau extern abilitat, cunoaşterea şi aplicarea de catre toţi angajaţii a măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite. Menţionăm că deţinerea unui certificat în acest domeniu este necesară in conformitate cu cerintele Legii nr.319/2006.  
Cursul este autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatul obținut la absolvire are recunoaștere națională și este emis de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Conform Codului Fiscal art. 21, alin 2 lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.
Cursul are o durată de 80 de ore din care 30 ore teorie, 50 ore aplicatii practice. Cursul este structurat conform noilor cerinţe privind formarea profesională a adulţilor care impun o tehnică de învăţare bazată pe foarte multe aplicaţii practice pentru o mai justă întelegere şi aplicare a informaţiilor teoretice. Astfel, cursul îmbină în mod util cele doua părţi componente (partea teoretică şi partea practică), cu unicul scop de a întampina nevoile cursanţilor de a aplica efectiv ceea ce li se oferă în partea teoretică a cursului.
 
Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de către ANC, împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform OG nr. 129/2000.

La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.
 
LECTOR: Pascu Adrian.

LOCAŢIE: Sediul Camerei de Comerț și Industrie Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Petre Ispirescu  nr.15 A

COST CURS: 780 lei/persoană
Cursanţii vor primi suport de curs. 

CONDIŢII ACCES:
Studii medii

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:
 • copie CI/BI
 • copie certificat naştere
 • copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
 • copie diploma de studii
MĂRIME GRUPA:  minim 15 persoane. 
OBIECTIVELE CURSULUI exprimate în competenţe profesionale:
 • Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
 • Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă


Informatii detaliate despre cursurile pe care le organizăm 

găsiți pe pagina noastră de internet.

Pentru înscrieri vă stăm la dispoziţie la sediul din str. Petre Ispirescu nr 15A, etaj 2
sau la tel 0263230640, 0733900204,0733900210
email cfp@cciabn.ro
Copyright © *|2017|* *|CCIBN|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|cfp@cciabn.ro|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*