Vă  invităm să participați la cursul de Inspector resurse umane pe care îl organizăm în perioada următoare. 
View this email in your browser

Curs
Inspector resurse umane 

Cursul se adresează persoanelor care lucrează în domeniul resurselor umane; persoanelor care completează registru general de evidenţă a salariaţilor folosind programul REVISAL. Pe lângă informaţiile privind cadrul legislativ modificat, cursul oferă tuturor participanţilor o bogată cazuistică, combinând astfel cunoaşterea prevederilor legislative cu prezentarea cazurilor concrete din practică.
Cursul este autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatul obținut la absolvire are recunoaștere națională și este emis de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Conform Codului Fiscal art. 21, alin 2 lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.
Cursul are o durată de 48 de ore si este structurat conform noilor cerinţe privind formarea profesională a adulţilor care impun o tehnică de învăţare bazată pe foarte multe aplicaţii practice pentru o mai justă întelegere şi aplicare a informaţiilor teoretice. Astfel, cursul îmbină în mod util cele doua părţi componente (partea teoretică şi partea practică), cu unicul scop de a întampina nevoile cursanţilor de a aplica efectiv ceea ce li se oferă în partea teoretică a cursului.

MĂRIME GRUPA:  minim 16 persoane. 
Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de către ANC, împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform OG nr. 129/2000.

La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.
 
LECTOR: Pascu Oana si Moldovan Gabriela.

LOCAŢIE: Sediul Camerei de Comerț și Industrie Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Petre Ispirescu  nr.15 A

COST CURS: 550 lei/persoană
Cursanţii vor primi suport de curs. 

CONDIŢII ACCES:
Studii medii

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:
  • copie CI/BI
  • copie certificat naştere
  • copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
  • copie diploma de studii
OBIECTIVELE CURSULUI exprimate în competenţe profesionale:
  • Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului
  • Organizarea recrutării şi selecţiei personalului
  • Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat
  • Comunicarea cu angajaţii
  • Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor


Informatii detaliate despre cursurile pe care le organizăm 

găsiți pe pagina noastră de internet.

Pentru înscrieri vă stăm la dispoziţie la sediul din str. Petre Ispirescu nr 15A, etaj 2
sau la tel 0263230640, 0733900204,0733900210
email cfp@cciabn.ro
Copyright © *|2017|* *|CCIBN|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|cfp@cciabn.ro|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*