Vă  invităm să participați la cursul de Formator pe care îl organizăm în perioada următoare. 
View this email in your browser

Curs Formator 

Acest curs va abilita participanţii să aplice principiile referitoare la formarea profesională a adulţilor şi instruirea formatorilor (inclusiv a formatorilor interni din cadrul companiilor) şi le va dezvolta abilitatile de a preda cursuri pe diferite teme de interes pentru organizatiile din care provin.
Cursul este autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatul obținut la absolvire are recunoaștere națională și este emis de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Conform Codului Fiscal art. 21, alin 2 lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.
Cursul are o durată de 42 de ore din care 18 ore teorie, 24 ore aplicatii practice. Cursul este structurat conform noilor cerinţe privind formarea profesională a adulţilor care impun o tehnică de învăţare bazată pe foarte multe aplicaţii practice pentru o mai justă întelegere şi aplicare a informaţiilor teoretice. Astfel, cursul îmbină în mod util cele doua părţi componente (partea teoretică şi partea practică), cu unicul scop de a întampina nevoile cursanţilor de a aplica efectiv ceea ce li se oferă în partea teoretică a cursului.
 
Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de către ANC, împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform OG nr. 129/2000.

La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.
 
LECTOR: Baba Dora.

LOCAŢIE: Sediul Camerei de Comerț și Industrie Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Petre Ispirescu  nr.15 A

COST CURS: 600 lei/persoană
Cursantii vor primi suport de curs in format scris, slide-uri power point si  exerciţiile filmate pe suport CD.

CONDIŢII ACCES:
Studii superioare in orice domeniu.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:
  • copie CI/BI
  • copie certificat naştere
  • copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
  • copie diploma de licenta
MĂRIME GRUPA:  minim 14 persoane. 

Cursul este recomandat pentru:

•  lectorii interni ai organizatiilor
•  specialistii implicati in procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale
•  reprezentanti autoritati publice locale
•  profesori, invatatori, educatori
•  formatori neacreditati, reprezentanti ONG
•  traineri care doresc sa se certifice ANC
•  managerii si specialistii departamentelor RU.


OBIECTIVELE CURSULUI exprimate în competenţe profesionale:
  • Pregătirea formării
  • Realizarea activităţilor de formare
  • Evaluarea participanţilor la formare
  • Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare


Informatii detaliate despre cursurile pe care le organizăm 

găsiți pe pagina noastră de internet.

Pentru înscrieri vă stăm la dispoziţie la sediul din str. Petre Ispirescu nr 15A, etaj 2
sau la tel 0263230640, 0733900204,0733900210
email cfp@cciabn.ro
Copyright © *|2017|* *|CCIBN|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|cfp@cciabn.ro|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*