Vă  invităm să participați la cursul de Manager de proiect pe care îl organizăm în perioada următoare. 
View this email in your browser

Curs
MANAGER de PROIECT

 
Cursul se adresează persoanelor care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel managerial. Se aplică tuturor sectoarelor socio-economice, care derulează  proiecte de diferite mărimi şi complexităţi, indiferent de sursa de finanţare si tip (proiecte de dezvoltare organizaţională sau locală, finanţate din fonduri proprii, guvernamentale, comunitare/internaţionale, instrumente structurale, Erasmus+, programe-cadru de cercetare-dezvoltare ş.a.).
Cursul este autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatul obținut la absolvire are recunoaștere națională și este emis de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Conform Codului Fiscal art. 21, alin 2 lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.
LECTOR: Monica Muresan – lector cu experienta de peste 15 ani in formarea profesionala a adultilor si in managementul de proiect.

LOCAŢIE: Sediul Camerei de Comerț și Industrie Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Petre Ispirescu  nr.15 A
Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de către ANC, împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform OG nr. 129/2000.

La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.
 
COST CURS: 1000 lei/persoană
Cursanţii vor primi suport de curs, acces la materiale specifice in dropbox, fise, exercitii. 

Cursul are o durată de 70 de ore din care 42 ore teorie, 28 ore aplicatii practice. Activităţile practice se vor plia pe tipuri de proiecte finanţate prin Instrumente Structurale sau alese de beneficiari, conform nevoilor proprii.

CONDIŢII ACCES:
Studii superioare în orice domeniu

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:
 • copie CI/BI
 • copie certificat naştere
 • copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
 • copie diploma de facultate
MĂRIME GRUPA: 15 persoane. 
La sfârşitul cursului, participanţii vor fi în masură să:
 • Stabilească  scopul şi obiectivele proiectului;
 • Stabilească specificaţiile proiectului;
 • Stabilească criteriile de succes ale proiectului;
 • Stabilească activităţile specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp;
 • Estimeze şi să asigure resursele necesare realizării proiectului;
 • Estimeze şi  sa bugeteze costurile;
 • Estimeze şi să asigure resursele;
 • Gestioneze şi să controleze utilizarea resurselor;
 • Planifice şi să controleze achiziţiile şi contractele;
 • Asigure managementul contractelor;
 • Asigure managementul financiar al proiectului;
 • Identifice, documenteze, prioritizeze , cuantifice riscurile;
 • Urmărească şi să controleze riscurile;
 • Selecteze şi să asigure managementul echipei de proiect;
 • Stabilească un sistem de comunicare dedicat proiectului;
 • Stabilească nivelul de calitate pentru activităţi şi rezultate;
 • Asigure managementul implementării.

COMPETENŢE DOBANDITE:

 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
 • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului
 • Managementul calităţii proiectului

Informatii detaliate despre cursurile pe care le organizăm 
găsiți pe pagina noastră de internet.

Pentru înscrieri vă stăm la dispoziţie la sediul din str. Petre Ispirescu nr 15A, etaj 2
sau la tel 0263230640, 0733900204,0733900210
email cfp@cciabn.ro
Copyright © *|2017|* *|CCIBN|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|cfp@cciabn.ro|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*